Mannenkoor St. Caecilia Linne

Privacy

Algemeen

Mannenkoor St. Caecilia Linne is gevestigd te Linne en is opgericht op 14 maart 1921.

De vereniging is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) en bij de KNZV afdeling Limburg. De statuten van de vereniging zijn op 14 april 2014 vastgelegd in een notariële akte. De vereniging staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175686.

Mannenkoor St. Caecilia Linne, alsmede binnen de vereniging bestaande muziekgroepen, zal in het hiernavolgende worden aangeduid als: 'de vereniging'.
 

Zorgvuldigheid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mannenkoor St. Caecilia Linne hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU 2016/679).

De nieuwe AVG verlangt van organisaties een aantal inspanningen om de privacy van de leden te waarborgen.
In ons Privacybeleid, dat te vinden is in het besloten gedeelte van deze website, geven we heldere en transparante informatie over de wijze waarop wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen. 

De teksten en foto’s op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van Mannenkoor St. Caecilia Linne worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

 

Bezoek aan de website

Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
 

Persoonlijke gegevens in besloten gedeelte website

Op het besloten gedeelte van de website van onze vereniging, dat beveiligd is met een wachtwoord, staat een ledenlijst met daarin de volgende informatie van elk lid: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s).

               

Foto’s en video

  • Op de website staan pasfoto’s van elk koorlid, tenzij het betreffende lid een beargumenteerd verzoek heeft ingediend om zijn pasfoto niet te publiceren.
  • Foto’s van koorleden en/of hun partners die ter promotie van het mannenkoor gemaakt zijn tijdens concerten, koorreizen of open dagen worden op de website geplaatst.
  • Overige, informele foto’s van koorleden en/of hun partners die gemaakt zijn tijdens recreatieve activiteiten staan uitsluitend op het besloten gedeelte van de website.

Gang van zaken bij ontstaan datalekken

Als het bestuur onverhoopt op de hoogte gesteld wordt van het bestaan van een mogelijk datalek  informeert de secretaris de leden hierover per omgaande.